Wtorek, 1 grudnia 2015, data aktualizacji serwisu: 03.11.2015
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
170.650 osób

Komisariat Policji Warszawa Wilanów

15.05.2009

Komisariat Policji Warszawa Wilanów funkcjonuje na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II. Zgodnie z Regulaminem Komendy Rejonowej Policji Warszawa II z dnia 15 stycznia 2008 roku, nadzór nad działalnością Komisariatu sprawuje I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

Komisariat Policji Warszawa Wilanów działa w oparciu o własny regulamin organizacyjny.

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Wilanów:

ul. Okrężna 57; 02-925 warszawa

tel.: 22 603 18 31 - czynny całą dobę, 22  603 11 36
fax.: 22  603 18 51

Kadra Kierownicza Komisariatu Policji Warszawa Wilanów:

Komendant - nadkom. Piotr Nurkiewicz

Zastępca Komendanta - nadkom. Robert Jesiołowski


Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału – asp. szt. Marek Szewczuk

Zastępca Naczelnika – asp.szt. Marcin Helbin
 

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału - asp. szt. Janusz Ziental

Zastępca Naczelnika -asp. szt. Robert Remień
 

 

Charakterystyka obszaru

 

Komisariat Policji Warszawa Wilanów obejmuje swoim działaniem obszar o powierzchni 45,9 km kw., zamieszkiwany przez około 70 tys. osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. Około 10 tysięcy osób z innych rejonów zamieszkania codziennie załatwia różnego typu sprawy na tym obszarze, w tym około 10 % to turyści przybywający do obiektów zabytkowych w Wilanowie. . Teren działania Komisariatu administrowany jest przez Zarząd Dzielnicy Wilanów i Zarząd Dzielnicy Mokotów.

 

Mieszkańcy rejonu służbowego wywodzą się z różnych grup społecznych. Zamieszkują tu zarówno osoby ze świata biznesu, polityki, członkowie Rządu RP, korpus dyplomatyczny, wybitni aktorzy i artyści, jak i robotnicy fizyczni, studenci, pracownicy różnego typu instytucji i stowarzyszeń, rzemieślnicy oraz zwiększająca się grupa emerytów i rencistów. Jest to obszar z przewagą zabudowy wielkomiejskiej „ wysokościowce” budynki wielokondygnacyjne, tworzące duże osiedla (Stegny, osiedle Wysoki Wilanów, osiedle Bernardyńska, częściowo Sadyba ), jak również osiedli domków jednorodzinnych wolnostojących ( Wilanów, część Sadyby).

Występują również miejsca zabudowy wiejskiej ( Augustówka, teren wzdłuż Wisły i Wału Zawadowskiego , Powsin, Powsinek). Komisariat Policji Warszawa Wilanów utrzymuje stałe kontakty robocze z organami samorządowymi i lokalną społecznością. Miejscami spotkań są siedziby Urzędu Dzielnicy Wilanów, siedziby Zarządów Spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedlowych i Zorganizowanych grup inicjatywnych lokalnych społeczności. Na spotkaniach przekazywane są sygnały o zagrożeniach, wynikające z informacji społecznych. Spotkania doprowadzają do typowania miejsc narażonych na działania przestępcze, możliwości objęcia tych miejsc statusem „miejsca zagrożonego” i w konsekwencji umieszczenia na mapie systematycznych kontroli załóg sektorowych. Ze strony Policji przekazywane są możliwe środki zaradcze, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, wskazywane niewłaściwe zachowania i postawy mieszkańców doprowadzające do naruszeń prawa i występowania czynów przestępczych.

15.05.2009

20.10.2015
Autor : Anna Oleksiak
Opublikowane przez : Anna Oleksiak
Statystyka strony: 4353 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA